Mgr. Jana Peňázová

Master's thesis

Vliv školy a školního prostředí na držení těla dětí mladšího školního věku - případová studie třídy

School and school environment and its effect on body posture of children of primary school age – a classroom case study
Abstract:
Diplomová práce se zabývá vlivem školy a školního prostředí na držení těla dětí mladšího školního věku. V teoretické části jsou popsané pojmy týkající se problematiky držení těla dětí mladšího školního věku. V druhé části teorie jsou popsané faktory, které působí ve škole na děti mladšího školního věku, a které mohou mít vliv na jejich držení těla. Ve výzkumné části se práce zabývá sledováním vlivů …more
Abstract:
This thesis deals with the impact of school and its surroundings on body posture of children of primary school age. The theoretical part describes basic concepts related to the issue of body posture of children of primary school age. The second part of the theory describes school factors which influence children of primary school age and they could have an impact of their body postures. The research …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 1. 4. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 23. 5. 2016
  • Supervisor: Mgr. Hana Šeráková, Ph.D.
  • Reader: PaedDr. Hana Janošková, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta