Mgr. Jana Peňázová

Diplomová práce

Vliv školy a školního prostředí na držení těla dětí mladšího školního věku - případová studie třídy

School and school environment and its effect on body posture of children of primary school age – a classroom case study
Anotace:
Diplomová práce se zabývá vlivem školy a školního prostředí na držení těla dětí mladšího školního věku. V teoretické části jsou popsané pojmy týkající se problematiky držení těla dětí mladšího školního věku. V druhé části teorie jsou popsané faktory, které působí ve škole na děti mladšího školního věku, a které mohou mít vliv na jejich držení těla. Ve výzkumné části se práce zabývá sledováním vlivů …více
Abstract:
This thesis deals with the impact of school and its surroundings on body posture of children of primary school age. The theoretical part describes basic concepts related to the issue of body posture of children of primary school age. The second part of the theory describes school factors which influence children of primary school age and they could have an impact of their body postures. The research …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 5. 2016
  • Vedoucí: Mgr. Hana Šeráková, Ph.D.
  • Oponent: PaedDr. Hana Janošková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta