Bc. Blanka Letošníkova

Diplomová práce

Utváření gender identity u dětí

The Development of Gender Identity in Childhood
Anotace:
Vývoj genderové identity u dětí mladšího školního věku a na začátku pubescence V teoretické části se diplomová práce zabývá teoriemi identity, teoriemi vývoje genderové identity. V následující výzkumné části se snaží prozkoumat nakolik významný je genderový aspekt pro sebedefinování dětí a jaké obsahy se k genderové identitě váží v průběhu mladšího školního věku a na začátku pubescence. Jako výzkumná …více
Abstract:
The devolopment of gender identity of primary school children and at the beginnig of adolescence. The study summarize the theories of identity and gender identity development. The research part explore the contents of gender identity with the children form 6 to 13 years old. It uses the questionaire and the projective drawing of future.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 6. 2007

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2007
  • Vedoucí: prof. PhDr. Petr Macek, CSc.
  • Oponent: Mgr. Adriana Wyrobková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Masarykova univerzita

Fakulta sociálních studií

Magisterský studijní program / obor:
Psychologie / Psychologie