Bc. Adéla Vaisová

Diplomová práce

Marketingová komunikace jako nástroj řízení spotřebního chování lidí

Marketing communications as a management tool of consumer behavior
Anotace:
Závěrečná práce se zabývá současnou marketingovou komunikací, spotřebním chováním a možnostmi, jak toto chování řídit prostřednictvím nástrojů marketingové komunikace. Teoretická část se zabývá komunikací obecně, marketingem, jeho stručnou historií a vývojem. V této části je podrobně nastíněna charakteristika marketingové komunikace a spolu s tím vymezení marketingových pojmů. V návaznosti na těchto …více
Abstract:
Diploma paper is targeted on the current marketing communication, customer’s behavior and opportunities how to manage this behavior by using the tools of marketing communication. The theoretical part is focused on communication in general, marketing, its brief history and development. This part is dealing with characteristics of marketing communication in details and in connection to this topic are …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 6. 2016
  • Vedoucí: prof. Ing. František Zich, DrSc.
  • Oponent: PhDr. Miroslav Komárek, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní