Bc. Jana Poláčková

Bakalářská práce

Ústavní péče v závislosti na sociální politice ČR

The constituonal care in dependence on social policy of the Czech Republic
Anotace:
Práce popisuje členění sociálního pojištění a zobrazuje strukturu výdajových položek. Upozorňuje na problémy financování sociálního zabezpečení a definuje příčiny a důsledky nezadržitelně se zvyšujících výdajů. V praktické části pak charakterizuje ústavní péči v ČR a zevrubně popisuje jednotlivé instituce ústavní výchovy v resortu Ministerstva zdravotnictví a Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy …více
Abstract:
One of the main purposes of my thesis is to introduce principles of social security system. Structure social insurance and cover expenses of the state budget. Unveil real threats to financing of social security and uncover reasons and consequences of uncontrollable raising expenses. In the second part of my thesis I will characterize asylum care in the Czech republic and I will detaily describe various …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 5. 2008

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 6. 2008
  • Vedoucí: doc. Ing. František Nahodil, CSc.
  • Oponent: doc. Ing. Jaroslava Durdisová, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Vysoká škola finanční a správní

Bakalářský studijní program / obor:
Hospodářská politika a správa / Veřejná správa