Veronika Píšová, DiS.

Bachelor's thesis

Příspěvková organizace jako účetní jednotka a daňový subjekt

Allowance Organization as an Accountant Unit and Tax Subject
Abstract:
Tato bakalářská práce pojednává o příspěvkové organizaci jako účetní jednotce a daňovém subjektu. Práce je rozdělena na dvě části, a to část teoretickou a část praktickou. Teoretická část obsahuje charakteristiku neziskových organizací, pozornost je věnována příspěvkovým organizacím zřizovaným územními samosprávnými celky. Dále je obsažen daňový režim, především daň z příjmů právnických osob. Praktická …more
Abstract:
This thesis deals with an allowance organization. It is treated as an accountant unit and tax subject. The work is divided into two parts, a theoretical part and a practical part. The theoretical part contains characteristics of non-profit organizations, pays attention to allowance organizations established by local authorities or municipal govermment. Then tax regime, particularly the tax on corporate …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 15. 5. 2015
Accessible from:: 15. 5. 2015

Thesis defence

  • Supervisor: Ing. Blanka Černošková

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

Píšová, Veronika. Příspěvková organizace jako účetní jednotka a daňový subjekt. Zlín, 2015. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 15.5.2015

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou od 15. 5. 2015 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe