Ing. Bc. Pavla Novotná

Diplomová práce

Staří lidé jako potenciální majorita očima ekonoma

Old People as a Potential Majority - Economic View
Anotace:
Stárnutí obyvatelstva se v posledních letech ukazuje jako jedna z oblastí, na kterou je potřeba pružně reagovat. V důsledku zvyšujícího se průměrného věku obyvatel se musí přizpůsobit řada oblastí národního hospodářství. Stále větší potřeba finančních prostředků na pokrytí důchodového zabezpečení poukazuje na nutnost reformy důchodového systému. V teoretické části diplomové práce Staří lidé jako potenciální …více
Abstract:
In recent years, ageing of population has proved to be one of the spheres to which we should respond flexibly. As a result of increasing mean age of population, a number of national economy sectors must be adapted. Greater need for financial resources to cover old-age pension security evokes a necessity of pension scheme reform. The theoretic part of this diploma thesis Old People as a Potential majority …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2007

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 6. 2007
  • Vedoucí: Ing. Dana Hálová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta

Masarykova univerzita

Ekonomicko-správní fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Hospodářská politika a správa / Veřejná ekonomika