Eliška LUKEŠOVÁ

Bachelor's thesis

Stres a zátěžové faktory u nelékařských zdravotnických pracovníků v psychiatrických zařízeních

Stress and its factors in paramedical staff in psychiatric facilities
Abstract:
Ve své bakalářské práci se zabývám problematikou stresu, zátěže, a jejich faktory u nelékařských zdravotnických pracovníků v psychiatrických zařízeních. Práce je rozdělena na teoretickou a empirickou část. Teoretická část je věnována vymezení základních pojmů jako jsou stres a zátěž. Jsou v ní uvedeny teorie a definice stresu, jeho zdroje a projevy, v neposlední řadě pak reakce na něj. Zabývám se také …more
Abstract:
This theses deals with the problematic of stress and its factors in paramedical staff in psychiatric facilities. This work is divided in two sections; theoretical and empirical. The first section deals with problematic of stress and strain. Theories of stress, definitions, stress factors, coping strategies, manifestations and consequences of stress are included. End of this part focuses on workload …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 18. 6. 2018

Thesis defence

  • Supervisor: Mgr. Marek Malůš, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

LUKEŠOVÁ, Eliška. Stres a zátěžové faktory u nelékařských zdravotnických pracovníků v psychiatrických zařízeních. Ostrava, 2018. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Filozofická fakulta

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Filozofická fakulta