Eliška LUKEŠOVÁ

Bakalářská práce

Stres a zátěžové faktory u nelékařských zdravotnických pracovníků v psychiatrických zařízeních

Stress and its factors in paramedical staff in psychiatric facilities
Anotace:
Ve své bakalářské práci se zabývám problematikou stresu, zátěže, a jejich faktory u nelékařských zdravotnických pracovníků v psychiatrických zařízeních. Práce je rozdělena na teoretickou a empirickou část. Teoretická část je věnována vymezení základních pojmů jako jsou stres a zátěž. Jsou v ní uvedeny teorie a definice stresu, jeho zdroje a projevy, v neposlední řadě pak reakce na něj. Zabývám se také …více
Abstract:
This theses deals with the problematic of stress and its factors in paramedical staff in psychiatric facilities. This work is divided in two sections; theoretical and empirical. The first section deals with problematic of stress and strain. Theories of stress, definitions, stress factors, coping strategies, manifestations and consequences of stress are included. End of this part focuses on workload …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 6. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Marek Malůš, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

LUKEŠOVÁ, Eliška. Stres a zátěžové faktory u nelékařských zdravotnických pracovníků v psychiatrických zařízeních. Ostrava, 2018. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Filozofická fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Filozofická fakulta

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Filologie / Anglický jazyk a literatura - Psychologie