Miroslava Horáková

Bakalářská práce

Osvojení a pěstounská péče v Kraji Vysočina.

Adoption and Foster Care in the Vysocina Region
Anotace:
Porovnat institut osvojení a pěstounské péče v Kraji Vysočina s ohledem na proces a počty evidovaných žádostí. Zjistit důvody pro preferenci jednoho z uvedených typů náhradní rodinné péče z pohledu pracovníků odborů sociálně právní ochrany dětí v Kraji Vysočina.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty

Vysoká škola polytechnická Jihlava

Bakalářský studijní program / obor:
Zdravotně sociální péče / Zdravotně sociální pracovník

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.