Bc. Veronika Vejrostová

Bakalářská práce

Integrace žáka s poruchou chování

The integration of pupil with a behavior disorder
Anotace:
Bakalářská práce „Integrace žáka s poruchou chování“ pojednává o procesu integrace žáka s poruchou chování do běžné základní školy. Práce zachycuje a analyzuje názory a postoje rodiče integrovaného žáka, třídního učitele, školní psycholožky a asistenta pedagoga. Snaží se zjistit, jak tuto integraci žáka vnímají oni sami. Teoretická část vysvětluje základní pojmy, jako integrace/inkluze, vzdělávání …více
Abstract:
This bachelor thesis "Integration of a pupil with a behavioral disorder" deals with the process of integration of a pupil with behavioral disorders into regular primary school. The study describes and analyzes the opinions and attitudes of parents of the integrated pupil, class teacher, school psychologist and teaching assistant. They are trying to figure out how this integration is perceived by themselves …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 12. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 1. 2017
  • Vedoucí: Mgr. et Mgr. Markéta Sedláková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta