Adam Holub

Diplomová práce

Návrh metodiky řízení a správy incidentů a problémů a jejího využití ve vybrané organizaci

Design of methodology of administration and management of issues and its application in chosen organisation
Anotace:
Práce se zabývá návrhem metodiky pro řízení a správ incidentů a problémů (issue), s využitím issue-trackingového nástroje. Cílem práce je takovou metodiku vytvořit a nasadit ji v konkrétní organizaci. Při vytváření Metodiky byly využity doporučené postupy získané ze zdrojových prací, a také autorovi praktické zkušenosti. V teoretické části páce jsou nejprve popsány přístupy, ze kterých vyvíjená Metodika …více
Abstract:
This thesis is focused on design methodology of administration and management of issues, using issue-tracking system. The objective is to create such methodology and deploy it to specific organization. During methodology creation, there were used best practices, acquired from source thesis and authors experiences. In theoretical part of thesis are described approaches, witch is this thesis based on …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 2. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 31. 1. 2017
  • Vedoucí: Iva Stanovská
  • Oponent: Tomáš Novák

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/53143

Vysoká škola ekonomická v Praze

Magisterský studijní program / obor:
Aplikovaná informatika / Informační systémy a technologie