Theses 

Radim Nováček - občan, mineralog, odbojář – Dana ČAPKOVÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

Pedagogická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Učitelství pro střední školy / Uč. pro SŠ ČJ-DE

Dana ČAPKOVÁ

Diplomová práce

Radim Nováček - občan, mineralog, odbojář

Radim Nováček - citizen, scientist, revolter

Anotace: Radim Nováček se narodil 21. března 1905 v Ústí nad Orlicí. Byl českým mineralogem, který se zabýval kvantitativní mikrochemickou analýzou. Působil na karlově univerzitě.Spolu se svým kolegou Karlem Tučkem napsal knihu "Naše nerosty, jejich sběr a určování."Po obsazení Československa v roce 1939 přešel na stranu protifašistického odboje. Jeho práce spočívala v přijímání, šifrování a odesílání depeší exilové vládě a Edvardu Benešovi do Londýna. Po zatčení na podzim 1941 byl vyslýchán gestapem na Pankráci, odkuk psal motáky. V únoru 1942 byl převezen do koncentračního tábora v Mauthausenu, kde byl podle rozsudku protektorátního soudu 13. února 1942 popraven. Po smrti byl vyznamenán např. medailí Emanuela Bořického nebo jmenováním profesorem "in memoriam". Podle R. Nováčka byl pojmenován také minerál. Nese jméno novačekit.

Abstract: Radim Nováček was born in March 1905 in Ústí nad Orlicí. He was the czech mineralogist. He studied in Charles university. He studied the mikrochemical quantitative analysis of secondary uranium minerals. The book Naše nerosty, jejich sběr a určování, which he was issued in collaboration with Karel Tuček, is very well-know today. Within a year 1939, he joined the anti-fascist party. He attended to the encryption, sending and receiving despatch from the exile centre in London. His action was revealed in autumn 1941. He was arrested by Gestapo. He died on the thirteen of February 1942 in a concentration camp in Mauthausen. He received the honors and medals after his death. For all: The medal of Emanuel Bořický, the appointment as a profesor "in memoriam" Charles University or a mineral that bears his name - novačekit.

Klíčová slova: RNDr.Radim Nováček, Přírodovědecká fakulta Karlovy univerzity, mineralogie, výzkum, odboj, radista, moták, Mauthausen

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 3. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 4. 2009
  • Vedoucí: prof. PhDr. Jan Kuklík, CSc.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci pouze na univerzitě až od 26. 03. 2009

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Pedagogická fakulta

Jak správně citovat práci

ČAPKOVÁ, Dana. Radim Nováček - občan, mineralog, odbojář. Ústí nad Labem, 2009. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Pedagogická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 21. 2. 2019 13:47, 8. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz