Petra Petrásková

Diplomová práce

Financování přeneseného výkonu státní správy městského úřadu

Financing of Transferred Performance of State Administration on the Municipal Office
Anotace:
Diplomová práce je zaměřena na zhodnocení financování přeneseného výkonu státní správy Městského úřadu Hodonín v návaznosti na rozbor vlastních a cizích příjmů a provozních a investičních výdajů Městského úřadu Hodonín. Teoretická část je zaměřena převážně na obecní samosprávu, v úvodu lze však nalézt i stručnou charakteristiku samosprávy krajské. Obecní samospráva je rozebrána podrobněji z důvodu …více
Abstract:
The thesis is concerned with the evaluation of financing self-services, which the municipality of Hodonín provides, according to comparison of the self-revenues and grants on the one hand with costs (overheads and capital) on the other. The theoretic part discusses communal self-government. There is a short description of regional self-government as well. The communal self-government is analysed in …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 5. 2011
  • Vedoucí: Martina Halásková
  • Oponent: Marián Maňák

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Ekonomická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Hospodářská politika a správa / Veřejná ekonomika a správa