MgA. Karin Urbanová

Master's thesis

Libor Pešek – velký český dirigent

Libor Pešek – The Great Czech Conductor
Abstract:
Diplomová práce "Libor Pešek - velký český dirigent" zpracovává život a dirigentskou činnost dirigenta Libora Peška u nás i ve světě. Vypovídá o jeho lidském a uměleckém přínosu české a světové hudbě.
Abstract:
Diploma thesis "Libor Pešek - the great czech conductor" deals with life and conducting art of the conductor Libor Pešek within our country and abroad. It is a testimony of his human and artistic value for the czech and worldwide music.
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 5. 5. 2015

Thesis defence

  • Date of defence: 15. 6. 2015
  • Supervisor: prof. Mgr. Jan Zbavitel
  • Reader: doc. Mgr. MgA. Monika Holá, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Janáčkova akademie múzických umění v Brně, Hudební fakulta
https://is.jamu.cz/th/sivde/

Janáček Academy of Music and Performing Arts in Brno

Faculty of Music

Master programme / field:
Art of Music / Orchestral - Conducting

Theses on a related topic