Daniel Klánský

Diplomová práce

V. Kašlík - Krakatit: opera a příprava inscenace v Národním divadle

V. Kašlík– Krakatit, The Opera and its production in the National Theatre Prague

Anotace:
Tato práce má dopodrobna prozkoumat operu Václava Kašlíka Krakatit, která je inspirována hlavně filmem Otakara Vávry, jenž vznikl na základě námětu původního Čapkova románu Krakatit. Zkoumá tuto operu i z hlediska autorovy osobní zkušenosti s inscenaci této opery v Národním divadle v roce 2017. Zároveň polemizuje nad všemi třemi svébytnými zpodobněními Krakatitu, tedy původním románem, filmovou adaptací …více
Abstract:
This work is intended to explore in detail the opera by Václav Kašlík Krakatit, which is inspired mainly by the film of Otakar Vávra, which was based on the theme of Čapek's original novel Krakatit. He also examines this opera in terms of the author's personal experience with the staging of this opera at the National Theatre in 2017. At the same time, he polemize all three distinctive depictions of …více
 

Klíčová slova

opera

Klíčová slova

operní inscenace

Klíčová slova

Národní divadlo v Praze

Klíčová slova

Čapek Karel 1890-1938

Klíčová slova

Vávra Otakar 1911-2011

Klíčová slova

Kašlík Václav 1917-1989
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 6. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 9. 2020
  • Vedoucí: Magdaléna HAJÓSSYOVÁ
  • Oponent: Martin BÁRTA

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Autor udělil v licenci souhlas s:
In the license agreement the author has granted the following:

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 12. 11. 2020 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Akademie múzických umění v Praze.Hudební a taneční fakulta. Knihovna