Bc. Kamil Najamy

Diplomová práce

Vztah parametrů ejakulátu a anomálií v embryích zjištěných preimplantační genetickou diagnostikou

Relationship of ejaculate parameters and embryo anomalies detected using the preimplantation genetic diagnosis
Anotace:
Problémy s přirozeným otěhotněním mohou být založeny na širokém spektru příčin. Jedním z hlavních faktorů negativně ovlivňujících výsledek snahy o dosažení úspěšné gravidity jsou genetické abnormality vyskytující se v genomu embryí. Jejich původ může zahrnovat jak odchylky přinášené do vznikajícího embrya jednou či oběma gametami, tak chyby vznikající během dělení buněk již oplozeného vajíčka. Nezanedbatelnou …více
Abstract:
Problems with natural conception can be based on a wide range of causes. One of the major factors negativelly affecting the pregnancy outcome are the genetic abnormalities found in the embryo genome. Their origin may include deviations brought into the embryo by one or both gamets or errors arising during the cell division. Sperm brings an appreciable part of the changes in genetic material to newly …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 6. 2019
  • Vedoucí: prof. MUDr. Pavel Trávník, DrSc.
  • Oponent: Mgr. Miluše Vozdová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masarykova univerzita

Přírodovědecká fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Biologie / Lékařská genetika a molekulární diagnostika pro odborné pracovníky v laboratorních metodách