Bc. Denisa Šutoová

Bakalářská práce

Tvar a poloha rtů ve vztahu ke kostěnému podkladu obličeje a chrupu

Shape and position of lips in relation to underlying skeletal structures and dentition
Abstract:
Estimation of the shape, size and position of lips from the skull for facial approximation has often been limited in the past by subjective interpretation. In recent years, significant new research has been available to help define best practices in this field. However, there is little research into the Central European population. This work deals with the application of some selected methods of approximation …více
Abstract:
Odhad tvaru, velikosti a polohy rtů z lebky na aproximaci obličeje byl v minulosti často omezený subjektivní interpretací. V posledních letech jsou k dispozici nové významné výzkumy, které pomáhají definovat nejlepší postupy v této oblasti. Existuje ale málo výzkumů, které by se zabývaly středoevropskou populací. Tato práce se zabývá aplikací některých vybraných metod aproximace červeně rtů na vzorek …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 1. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 2. 2020
  • Vedoucí: Mgr. Mikoláš Jurda, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Alexander Morávek

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masarykova univerzita

Přírodovědecká fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Antropologie / Antropologie