BcA. Veronika FATRDLOVÁ

Diplomová práce

Reflexe kulturního dění na Těšínsku na přelomu 19. a 20. století z pohledu českého regionálního tisku

Reflections on cultural life in the Těšínsko in 19. and 20. century from the perspective of Czech regional press
Anotace:
Noviny Těšínské zahájily svou činnost jako první české periodikum na území Těšínského Slezska. Nízké národního uvědomení a boj proti záplavě německého tisku na tomto území byly hlavním iniciátorem pro vnik Novin Těšínských, které si vymezily za svůj cíl obranu českého národa na Těšínsku a probuzení národního uvědomění. Hlavním cílem práce je zhodnocení kulturního života Těšínska prostřednictvím periodického …více
Abstract:
Noviny Těšínské was the first Czech journal in the Teschen Silesia. Low national awareness and fight against the rising amount of German press in this area, those were the main reasons for the birth of Noviny Těšínské, a journal whose goal was to defend Czech nation and awake national consciousness in Teschen region. The major objective of my work is to evaluate cultural life in Teschen region via …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 4. 2014
Zveřejnit od: 16. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Andrea Pokludová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

FATRDLOVÁ, Veronika. Reflexe kulturního dění na Těšínsku na přelomu 19. a 20. století z pohledu českého regionálního tisku. Ostrava, 2014. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Filozofická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 16.4.2014

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 16. 4. 2014 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Filozofická fakulta

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

Filozofická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Historické vědy / Kulturní dějiny

Práce na příbuzné téma