Mgr. Tereza Maradová

Diplomová práce

Biologické a psychologické markery prosociálního (a zdraví podporujícího) chování a biologické a psychologické markery asociálního (a zdraví ohrožujícího) chování

Biological and psychological markers of pro-social (and health-enhancing) behaviour and biological and psychological markers of asocial (and health-threatening) behaviour
Anotace:
Diplomová práce je kvalitativní výzkumnou sondou, v níž jsme komplexně analyzovali vzájemné vztahy mezi biologickými a psychickými markery. Za biologické markery ve studii považujeme neuronální aktivitu, změřenou EEG, z psychických markerů jsme věnovali pozornost depresivitě, úzkostnosti, impulzivitě, neuroticismu a sensationseeking. Zaměřili jsme se na hledání rozdílů ve vztahu mezi biologickými a …více
Abstract:
The thesis is a theoretically informed empirical qualitative inquiry focusing on the complex relations between three sets of dispositional qualities: behavioral dispositions, and psychological and biological markers. The focal point of our analysis has been the biological markers, detected as neuronal activity through an EEG check. Depresivity, anxiety, impulsiveness, neuroticism and sensation seeking …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 12. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 2. 2016
  • Vedoucí: doc. PhDr. Lubomír Vašina, CSc.
  • Oponent: PhDr. Jiří Brančík

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta