Šárka OCELÍKOVÁ

Diplomová práce

Svěřenské nástupnictví v intencích nového občanského zákoníku, komparace s inspiračními zdroji (BGB, Obecný zákoník občanský) a se současnou úpravou obsaženou v ABGB

The Trust Succession in intentions of the new Civil Code, comparation with inspirational sources (BGB, General Civil Code) and with current adaptation in ABGB
Anotace:
Diplomová práce se zabývá tématem svěřenského nástupnictví a jeho úpravou v občanském zákoníku účinném od 1.1.2014. Kromě analýzy tohoto institutu je část práce věnována srovnání s inspiračními zdroji (občanský zákoník Spolkové republiky Německo a Obecný zákoník občanský). Komparace je zaměřena na srovnání rozsahu a úspěšnosti převzetí úpravy svěřenského nástupnictví z inspiračních zdrojů do občanského …více
Abstract:
The thesis deals with the regulation of the Trust Succession in Civil Code which is effective from 1.1.2014. Besides the analysis of this institute the one part of thesis is dedicated to comparison with the inspirational sources (Civil Code of Federal Republic of Germany and General Civil Code). The comparison is concentrated on comparison of the extend and the success rate of receipt of adaptation …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 3. 2015
Zveřejnit od: 27. 3. 2015

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: JUDr. Václav Bednář, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

OCELÍKOVÁ, Šárka. Svěřenské nástupnictví v intencích nového občanského zákoníku, komparace s inspiračními zdroji (BGB, Obecný zákoník občanský) a se současnou úpravou obsaženou v ABGB . Olomouc, 2015. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Právnická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 27.3.2015

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • Soubory jsou od 27. 3. 2015 dostupné: světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Právnická fakulta
 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses rbffip rbffip/2
27. 3. 2015
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Marklová, E.
27. 3. 2015
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.