Mgr. Anežka Sanitrová

Diplomová práce

Comparative Study of Translations of Lyrics by Bob Dylan

Comparative Study of Translations of Lyrics by Bob Dylan
Anotace:
Práce se zabývá analýzou českých překladů textů hudebníka Boba Dylana. Předmětem analýzy je deset překladů od tří překladatelů: společné překlady Františka Novotného a Jiřího Vejvody, a překlady Gity Zbavitelové. Práce tyto překlady srovnává a posuzuje, jak k nim překladatelé přistupovali a kdo dosáhl větší přesnosti. Analyzována je jak obsahová stránka textu, tak ta formální.
Abstract:
This thesis deals with the Czech translations of the lyrics by the musician Bob Dylan. It analyses ten translations from three Czech translators: František Novotný and Jiří Vejvoda who worked on the translations together, and Gita Zbavitelová. The thesis compares those lyrics translations and analyses who of the translators achieved better accuracy. Both the meaning and the form are analysed.
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 1. 2021

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 2. 2021
  • Vedoucí: Ing. Mgr. Jiří Rambousek, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Renata Kamenická, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta