Mgr. Petra Mašková

Master's thesis

Příprava a realizace Assessment Center

The Preparation and Realization of the Assessment Center
Abstract:
Cílem této práce je představit metodu Assessment Center (AC) a popsat průběh její konkrétní aplikace. Nejprve vymezujeme pojem AC, oblast jeho využití, jednotlivé fáze procesu a role členů týmu v AC. Dále se zaměřujeme na teoretická východiska AC. Podrobněji rozebíráme kompetenční přístup a kompetenční modely, z nichž při výstavbě Assessment Center vycházíme. Zabýváme se i psychometrickými charakteristikami …more
Abstract:
The aim of this study is to introduce an Assessment Center (AC) method and to describe its concrete practical application. First, we define the term AC, the field of its application, particular phases of this process and roles of each member of the AC team. Then we focus on the theoretical background of AC. We take a close look at the competency approach and competency models which are used for the …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 2. 9. 2008

Thesis defence

  • Date of defence: 8. 9. 2008
  • Supervisor: doc. PhDr. Iva Burešová, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta