Bc. Zuzana Chlumská

Diplomová práce

Zavedení koncese pro zprostředkovatele finančních produktů

Introduction of the concession for the providers of financial products
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá úrovní odbornosti a profesionality finančních poradců. Hlavním cílem diplomové práce je určit, do jaké míry je odbornost finančních zprostředkovatelů dostačující pro výkon této profese. Dílčím cílem bylo provedení kvantitativního výzkumu metodou dotazníkového šetření se zaměřením na spokojenost klientů s úrovní znalostí finančních poradců a jejich vystupováním. Teoretická …více
Abstract:
This diploma thesis is about level of expertise and profesionality of financial providers. The main goal is how much is expertise sufficient to carry out this profession. Sectional goal was to establish a quantitative research. This goal was achieved via questionnaire which was aimed on satisfaction with the level of expertise and their professional behaviour. The theoretical part of this thesis is …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 6. 2018
  • Vedoucí: doc. JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Miroslav Červenka

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní