Zdeněk Janoštík

Bakalářská práce

Měření mechanických vlastností litiny nedestruktivní metodou

Measurement of Mechanical Properties of Metals by Non-destructive Method.
Anotace:
Bakalářské práce řeší problém využití nedestruktivních zkoušek (ultrazvuková zkouška) pro měření mechanických vlastností odlitků. Byly vyrobeny tři typy zkušebních těles, na kterých byly změřeny mechanické vlastnosti (zkouška tahem, zkouška tvrdosti dle Brinella a Instrumentovaná zkouška mikrotvrdosti), které byly porovnány s mechanickými vlastnosti měřenými nedestruktivní zkouškou (ultrazvuková zkouška …více
Abstract:
Bachelor work solves the problem of the use of non-destructive testing ( ultrasonic test) to measure the mechanical properties of the castings. They were made of three kinds of test specimens , which were measured for mechanical properties ( tensile test , hardness test and the Brinell In-strumented microhardness test ) were compared with the mechanical proper-ties measured NDE ( ultrasonic examination …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 8. 6. 2015
Zveřejnit od: 8. 6. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. Ing. David Maňas, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Janoštík, Zdeněk. Měření mechanických vlastností litiny nedestruktivní metodou . Zlín, 2015. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 8.6.2015

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 8. 6. 2015 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta technologická
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta technologická

Bakalářský studijní program / obor:
Procesní inženýrství / Technologická zařízení