Mgr. Jakub Téra

Diplomová práce

Komunikační kanály v české graffiti subkultuře

Communication Channels in Czech Graffiti Subculture
Anotace:
Diplomová práce „Komunikační kanály v české graffiti subkultuře“ pojednává o způsobech a podstatě komunikace v rámci české graffiti komunity. Zaměřuje se na význam komunikačních kanálů pro příslušníky subkultury a na úlohu těchto kanálů v subkulturním životě. Zkoumány jsou nejen obsahová, ale i formální specifika vycházející z hodnot a potřeb subkultury. V první části práce jsou představeny používané …více
Abstract:
Thesis “Communication channels in Czech graffiti subculture” discusses the processes and the principles of communication within the frame of Czech graffiti community. The focus of the study is on the significance of the communication channels for the members of the subculture and on the function of such channels in the subcultural life. The thesis examines both the content and the formal specificities …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 9. 2007

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 9. 2007
  • Vedoucí: PhDr. Josef Smolík, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta