Tereza Maková

Bakalářská práce

Volný čas studentů v domovech mládeže v Moravskoslezském kraji

Leisure Time of Students at Youth Homes in Moravian-Silesian Region
Anotace:
Bakalářská práce se věnuje volnému času studentů v domově mládeže v Moravskoslezském kraji. Teoretická část je zaměřená na historii volného času, jeho definici, související pojmy, funkce, činitele ovlivňující trávení volného času a také na volný čas mládeže. Je zde vymezeno období adolescence a zařízení, ve kterých mládež může trávit svůj volný čas. Praktická část se zaměřuje na kvantitativní výzkum …více
Abstract:
The bachelor's thesis deals with students' free time at residential hall in Moravian-Silesian region. The theoretical part is focused on the history of leisure time, its definition, related concepts, functions, factors affecting leisure time and free time of today´s young people. It defines the period of adolescence and facilities in which young people can spend their free time. The practical part …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2021

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Eva Šalenová

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Maková, Tereza. Volný čas studentů v domovech mládeže v Moravskoslezském kraji. Zlín, 2021. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe