Bc. Klára Rubášová

Bakalářská práce

Sociální služby - péče o seniory v České republice

Social Services - Care for the Elderly in the Czech Republic
Anotace:
Cílem bakalářské práce je provedení historické analýzy a analýzy de lega lata současné české platné právní úpravy poskytování sociálních služeb. Současná podoba právní úpravy je prakticky zhodnocena a jsou uvedeny náměty na její změnu tzv. návrhy de lege ferenda. Pozornost je úzce specificky cílena na péči poskytovanou seniorům, osobám se zdravotním postižením, osobám s chronickým onemocněním, na formu …více
Abstract:
The aim of the bachelor thesis is to perform historical analysis and analyze de lega lata the current Czech legal regulation of the provision of social services. The current form of legal regulation is practically evaluated and there are presented suggestions for its change, called de lege ferenda. The attention is narrowly specifically targeted at the care provided to retired people, at people with …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 6. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 7. 2018
  • Vedoucí: Mgr. Bc. Ilona Kostadinovová
  • Oponent: prof. Ing. Jaroslav Vostatek, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní