BcA. Tomáš STARÝ

Diplomová práce

Udržitelný design

Minimalizace dopadů na životní prostředí

Sustainable Design (Minimizing Environmental Impact)
Anotace:
Výsledný návrh je set domácího vermikompostéru, který se používá k ekologické likvidaci biologicky rozložitelného kuchyňského odpadu a hydroponického truhlíku pro pěstování bylin a zeleniny doma bez nutnosti použití půdy - je zcela nahrazena živným roztokem a růstovým médiem. Kromě opravdového biokompostu, který získáme, můžeme také použít vysoce hodnotné přírodní hnojivo zvané "žížalí čaj" z kompostéru …více
Abstract:
The final design is a set of home vermicomposter, used for ecological disposal of biodegradable kitchen waste and a hydroponic box for growing herbs and vegetables at home without the need to use soil - it is fully replaced by the nutrient solution and growing medium. In addition to the truly biocompost we get, we also can use the highly valued natural fertilizer called as a "worm tea" from the composter …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 7. 2020
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. art. Jan Korabečný

Citační záznam

Jak správně citovat práci

STARÝ, Tomáš. Udržitelný design. Plzeň, 2020. diplomová práce (MgA.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/