Bc. Jiří Motýl

Diplomová práce

Experience of European Children and Adoslecents with Online Privacy and Personal Data

Experience of European Children and Adoslecents with Online Privacy and Personal Data
Anotace:
Tato kvalitativní studie zkoumá zkušenosti a prožitky evropských dětí a adolescentů týkající se soukromí a nakládání s osobními údaji na internetu. Hlavním cílem této studie je zjistit, jaké zkušenosti ve vztahu k soukromí a nakládání s osobními údaji děti a dospívající na internetu prožívají. Jejich zkušenosti jsou analyzovány z vývojové perspektivy. Tato studie vychází z dat mezinárodního výzkumného …více
Abstract:
This qualitative study takes a closer look at experiences and perceptions of online privacy and personal data from the perspective of European children and adolescents. The main purpose of this study is to investigate which experiences related to privacy and personal data children and adolescents perceive, and to explore the details of these experiences with special regard to the developmental perspective …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 12. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 1. 2017
  • Vedoucí: prof. PhDr. David Šmahel, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. et Mgr. Hana Macháčková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Masarykova univerzita

Fakulta sociálních studií

Magisterský studijní program / obor:
Psychologie / Psychologie