Bc. Michael Bialek

Bakalářská práce

Diagnostické metody vyšetření muskuloskeletálního systému ramenního pletence

Diagnostic testing methods pain in the shoulder girdle
Anotace:
Bakalářská práce popisuje většinu diagnostických metod, kterými lze vyšetřit muskuloskeletální systém ramenního pletence. V teoretické části popisuji jednotlivé diagnostické metody a uvádím jejich výhody a nevýhody. V praktické části jsem se zaměřil na statistické zpracování počtu pacientů, kteří byli na vyšetření ramenního pletence ve Fakultní nemocnici Brno za dobu jednoho měsíce ať už na rentgenovém …více
Abstract:
This bachelor thesis describes the most of diagnostic methods how to examine the musculoskeletal system of the shoulder girdle. In the theoretical part I describe particular diagnostic methods. I mention their advantages and disadvantages. In the practical part I focused on the statistical processing of the number of patients who were looked into the shoulder girdle in the Faculty Hospital Brno in …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 5. 2019
  • Vedoucí: Petr Vítek
  • Oponent: MUDr. Marie Maxová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta