Bc. Michaela Zlatohlavá

Diplomová práce

Svetová banka a Medzinárodný menový fond ako súčasť medzinárodných ekonomických organizácií

World bank and international monetary fund as part of International economic organizations
Abstract:
The thesis deals with two major international economic organizations, which advise the International Monetary Fund and the World Bank. The first chapter defines the concept of an international organization and deals with individual classification of international organizations. The second chapter defines the role and position of both institutions in the international economic and financial organizations …více
Abstract:
Diplomová práca sa zaoberá problematikou dvoch najvýznamnejších medzinárodných ekonomických organizácií, medzi ktoré radíme Medzinárodný menový fond a Svetovú banku. Prvá kapitola sa vymedzuje pojem medzinárodnej organizácie a zaoberá sa jednotlivou klasifikáciou medzinárodných organizácií. V druhej kapitole sú vymedzené úlohy a postavenie oboch inštitúcií v medzinárodných ekonomických a finančných …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 2. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 2. 2013
  • Vedoucí: PhDr. Daniela Palaščáková, PhD.
  • Oponent: Ing. Vladimír Šagát, PhD.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, Bankovní institut vysoká škola SK

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Bankovní institut vysoká škola SK

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Finance