Theses 

Negativní dopady uprchlictví v Keni a Etiopii – Bc. Lucie Konečná

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Bc. Lucie Konečná

Diplomová práce

Negativní dopady uprchlictví v Keni a Etiopii

Negative Impacts of Refugeeism in Kenya and Ethiopia

Anotace: Předložená diplomová práce se zabývá negativními dopady uprchlictví v Keni a Etiopii. Cílem práce je analyzovat bezpečnostní, ekonomické, sociální a environmentální dopady uprchlictví v jednotlivých zemích za pomocí metody nejmenších čtverců. Práce zároveň komparuje tyto dopady v obou zemích a prostřednictvím dotazníkového setření se snaží poodhalit vnímání fenoménu uprchlictví místní komunitou.

Abstract: The presented master thesis regards with negative impacts of refugeeism in Kenya and Ethiopia. The aim is to analyze security, economic, social and environmental impacts of refugeeism in both countries through the Ordinary Least Squares Method. The thesis also compares the impacts in both countries and with the use of a questionnaire survey it describes the perception of refugeeism by the local community.

Klíčová slova: Bezpečnost, Ekonomika, Etiopie, Keňa, Negativní dopady, Sociální problémy, Uprchlictví, Životní prostředí, Security, Economy, Ethiopia, Kenya, Negative Impacts, Social Issues, Refugeeism, Natural Environment.

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 6. 2017
  • Vedoucí: Mgr. et Mgr. Petra Vejvodová, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Věra Stojarová, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 19. 5. 2019 23:07, 20. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz