Bc. Lucie Konečná

Diplomová práce

Negativní dopady uprchlictví v Keni a Etiopii

Negative Impacts of Refugeeism in Kenya and Ethiopia
Anotace:
Předložená diplomová práce se zabývá negativními dopady uprchlictví v Keni a Etiopii. Cílem práce je analyzovat bezpečnostní, ekonomické, sociální a environmentální dopady uprchlictví v jednotlivých zemích za pomocí metody nejmenších čtverců. Práce zároveň komparuje tyto dopady v obou zemích a prostřednictvím dotazníkového setření se snaží poodhalit vnímání fenoménu uprchlictví místní komunitou.
Abstract:
The presented master thesis regards with negative impacts of refugeeism in Kenya and Ethiopia. The aim is to analyze security, economic, social and environmental impacts of refugeeism in both countries through the Ordinary Least Squares Method. The thesis also compares the impacts in both countries and with the use of a questionnaire survey it describes the perception of refugeeism by the local community …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 6. 2017
  • Vedoucí: Mgr. et Mgr. Petra Vejvodová, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Věra Stojarová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií