Patrik Mrovec

Bakalářská práce

Technologický postup provádění obvodového pláště bytového domu

Technological Process for the execution of the residential building envelope
Anotace:
Obsahem této bakalářské práce je technologický postup realizace provádění obvodového pláště bytového domu. Jedná se o třípodlažní nepodsklepený objekt realizovaný ze zdícího systému Porotherm, který bude sloužit k bydlení osob. Objekt se bude nacházet v lokalitě obce Kobeřice. Součástí bakalářské práce je projektová dokumentace pro stavební povolení dle vyhlášky č. 405/2017 Sb.. Dále je součástí položkový …více
Abstract:
This bachelor thesis subject is the technological procedure of Building Envelope realization for a residential building. The object is a three flloors with no cellar, constructed by Porotherm masonry system. The Building is a residential object, located in Kobeřice cadastral. Part of the bachelor's thesis is the project documentation for construction permit according to regulation No. 405/2017 Coll …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 5. 2018
  • Vedoucí: Marcela Halířová

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava