Mgr. Markéta Plocková

Bakalářská práce

Experiential learning in Teaching English

Experiential learning in Teaching English
Anotace:
Tato práce se zabývá intenzivními zážitkovými kurzy a jejich spojením s výukou cizích jazyků. Zaměřuje se na intenzivní jazykový kurz Wonderland October 2009 organizovaný ve Fryštáku Katedrou anglického jazyka a literatury Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity. Teoretická část uvádí základní teoretická východiska zážitkových kurzů včetně komunikativního přístupu, zážitkové pedagogiky, zážitkových …více
Abstract:
This thesis deals with intensive experiential courses in connection to foreign language teaching. It is focused on the Wonderland October 2009 experiential course organised in Fryšták by the Department of English Language and Literature at the Masaryk University Faculty of Education. The theoretical part presents the basic theoretical underpinnings of an experiential language course, including the …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 5. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 6. 2010
  • Vedoucí: Mgr. Naděžda Vojtková
  • Oponent: doc. Mgr. Světlana Hanušová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta