Marcela Hadravová

Bakalářská práce

Rozbor nákladů a analýza bodu zvratu ražby tunelu společnosti Metrostav a.s.

Cost and break-even analysis of bored tunnel of Metrostav a.s.
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá rozborem nákladů, nákladovými funkcemi, výnosy a ziskem, analýzou bodu zvratu a řešením souvisejících rozhodovacích úloh. Tato problematika je důležitá pro každý výrobní podnik. Postupně se od obecných teoretických základů přechází ke konkrétnímu řešení definovaných problémů pomocí výpočtů, grafických znázornění a slovních vysvětlení. Teoretická část uvádí možné přístupy …více
Abstract:
The bachelor thesis discusses cost analysis, cost functions, revenues and profit, the break-even analysis and related decision problems. The topic of this study is important to every manufacturing company. The general theoretical basis subsequently tend to concrete problem-solving, including calculations, graphic representations and verbal explanations. The theoretical part of this work presents potential …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 6. 2008

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 1. 2009
  • Vedoucí: Jiří Klečka
  • Oponent: Jan Uhlíř

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/10089

Vysoká škola ekonomická v Praze

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management