MUDr. Marek Svoboda, Ph.D.

Disertační práce

Prediktivní faktory maligních lymfomů-aplikace DNA mikročipů u lymfoidních malignit

Predictive Factors of Malignant Lymphomas - The Application of DNA Arrays in Lymphoid Malignancies
Anotace:
V předložené dizertační práci zpracovávám téma využití technologie DNA čipů (DNA mikročipy, DNA microarrays) u lymfoidních malignit. DNA čipy jsou zařízení schopná ve velmi krátkém čase paralelně detekovat a kvantifikovat expresi až desítky tisíc genů (stanovit profil genové exprese) a nebo identifikovat variabilitu genetického kódu. V první části práce se zaměřuji zejména na možnosti použití DNA čipů …více
Abstract:
The DNA microarrays are a device capable of rapid parallel detection and expression quantification of as many as tens of thousands of genes (gene expression profiling) or identification of the genetic code variability. The aim of my thesis was to process this new and progressively developing topic in lymphoid malignancies and, under clinical conditions, to validate both my own or other authors results …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 11. 2007

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 2. 2008
  • Vedoucí: prof. MUDr. Aleš Rejthar, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta