Theses 

Reforma základního uměleckého školství a školní vzdělávací programy z pohledu pedagogů – Bc. Magdaléna NOVÁKOVÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Bc. Magdaléna NOVÁKOVÁ

Diplomová práce

Reforma základního uměleckého školství a školní vzdělávací programy z pohledu pedagogů

The reform of the elementary artistic education and school education programs from the perspective of teachers

Anotace: Práce se zabývá reformou základního uměleckého vzdělávání v České republice a jejím hodnocením ze strany pedagogů. Teoretická část charakterizuje historii a vývoj základních uměleckých škol, dále pak rámcově vzdělávací program pro umělecké vzdělávání, projekt Pilot ZUV a Manuál k tvorbě ŠVP. Praktická část obsahuje zhodnocení třinácti rozhovorů s učiteli a řediteli ZUŠ v oblasti jižních Čech, kteří se vyjádřili k průběhu tvorby ŠVP na své škole. K tomu, jak ho využívají v praxi a také k tomu jaký je jeho dopad na žáky. Hodnocení probíhá formou kvalitativního výzkumu.

Abstract: My dissertation deals with the reform of the elementary artistic educatin in Czech Republic and opinions of the the teachers on it . The theoretical part describes the history and development of elementary artistic schools, the Framing education program for artistic education, project PILOT ZUV and the manual for School Educational Program. The practical part contains opinions of 13 teachers and headmasters of Elementary Artistic Schools in South Bohemia on the creating of School Educational Program at their schools. There are also their opinions on practical using of SEP and their view of the effect of the SEP on the students. The results are made by qualitative research.

Klíčová slova: rámcově vzdělávací program, školní vzdělávací program, základní umělecké školy, hudební obor, pedagog, manuál pro vznik školních vzdělávacích programů, základní umělecké vzdělávání

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2014
  • Zveřejnit od: 31. 3. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. Mgr. Michal Kaplánek, Th.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 31.3.2014

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 31. 3. 2014 dostupné: světu
thesis thesis
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Teologická fakulta

Jak správně citovat práci

NOVÁKOVÁ, Magdaléna. Reforma základního uměleckého školství a školní vzdělávací programy z pohledu pedagogů. Č. Bud., 2014. diplomová práce (Mgr.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Teologická fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 21. 5. 2019 23:16, 21. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz