Bc. Zdeněk Vodák

Bakalářská práce

Doomed to Fail? Obstacles to the 'Kimberley Process' Implementation in the DR Congo from the Standpoints of Political Geography and Governance

Doomed to Fail? Obstacles to the 'Kimberley Process' Implementation in the DR Congo from the Standpoints of Political Geography and Governance
Anotace:
Předmětem výzkumu této práce jsou limity implementace Kimberlijského procesu v Demokratické republice Kongo, která je považována za jeden z případů, kde Kimberlijský proces selhal, nevedl k přerušení financování konfliktu diamanty, a nepřispěl tedy ke stabilitě této země. S přihlédnutím k vládě i opozičním/secesionistickým skupinám jako aktérům, shrnuje tento výzkum zásadní překážky implementace iniciativy …více
Abstract:
This study examines the challenges for the implementation of the Kimberley Process Certification Scheme in the Democratic Republic of Congo, which presents one of the cases where the Kimberley Process is regarded to have failed to break the link between conflict diamonds and violence, and thus did not contribute to the stability of the country. Taking both the government and opposition/secessionist …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 5. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2011
  • Vedoucí: doc. PhDr. Ing. Ondřej Císař, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Lukáš Dyčka

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Masarykova univerzita

Fakulta sociálních studií

Bakalářský studijní program / obor:
Politologie / Bezpečnostní a strategická studia