Kateřina KRÁLÍČKOVÁ

Bakalářská práce

Vliv hlasové edukace na sebepercepci hlasu u pedagogů mateřských škol

The Effects of Vocal Education on Kindergarten Teachers? Self-Perception of Voice
Anotace:
Cílem této bakalářské práce bylo zjistit, zda je sebepercepce hlasu učitelů mateřských škol závislá na jejich vzdělání. V teoretické části uvádím krátký popis fyziologie hlasu a věnuji se popisu práce učitele mateřské školy jakoţto hlasového profesionála. Dále zde uvádím zásady hlasové hygieny a věnuji se hlasové sebe-precepci. V části praktické se věnuji výzkumu. Provedla jsem dotazníkové šetření …více
Abstract:
The aim of this thesis is to establish whether kindergarten teachers? self-perception of voice depends on their education. In the theoretical part, I present a short description of the physiology of human voice as well as a description of the work of kindergarten teachers as representatives of professional voice users. I list the rules of vocal hygiene and discuss self-perception of voice. The practical …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 7. 2013
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Pavla Sovová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KRÁLÍČKOVÁ, Kateřina. Vliv hlasové edukace na sebepercepci hlasu u pedagogů mateřských škol. Plzeň, 2013. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta pedagogická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta pedagogická

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta pedagogická

Bakalářský studijní program / obor:
Předškolní a mimoškolní pedagogika / Učitelství pro mateřské školy