Bc. Erich Man

Master's thesis

Přeměna obchodní společnosti EM Group, s.r.o. na EM Group, a.s.

Transformation of business company from legal form Limited Company to Corporation
Anotácia:
Tato diplomová práce se zabývá přeměnou obchodní společnosti EM Group, s.r.o. na EM Group, a.s. Diplomová práce se zabývá charakteristikou způsobu přeměny obchodní společnosti. Zaměřuje se na podrobný rozbor jednotlivých náležitostí a nutných legislativních kroků při přechodu obchodní společnosti z právní formy "společnost s ručením omezeným" na právní formu "akciová společnost". Cílem diplomové práce …viac
Abstract:
This diploma thesis deals with the transformation of the company EM Group, Ltd. EM Group, Inc. This diploma thesis describes the transformation of a company. It is focused on detailed analysis of pertinences and necessary legal steps in case of the transformation of a business company from legal form „Limited Company“ to „Corporation“. The aim of this thesis is to analyze the process of change in the …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 5. 2013
  • Vedúci: JUDr. Karel Běleja
  • Oponent: Ing. Petr Ambros

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Akademie Sting