Theses 

Costs of entering the EMU and the case of Greece – Argyro Trimmi

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Argyro Trimmi

Diplomová práce

Costs of entering the EMU and the case of Greece

Náklady na vstup do EMU a případ Řecka

Anotace: Představení eura v roce 2002 bylo považováno jako riskantní experiment. Již před svým počátkem mnoho ekonomů zpochybňovalo úspěšnost Evropské měnové unie (EMU) s poukazem na potenciální náklady této troufalé akce. Tradiční přístup teorie optimální měnové oblasti Mundella (1961), Mc Kinnona (1963) a Kenena (1969) zdůrazňoval jako klíčový zdroj nákladů měnové unie ztrátu kurzového vyrovnávacího mechanismu a existenci strukturálních rozdílů mezi členskými státy. Po deseti letech existence eura ukázala probíhající řecká dluhová krize nedokonalosti fungování EMU. Řecko se akumulací neudržitelné úrovně veřejného dluhu a deficitů, které ohrožují budoucnost Eurozóny, stalo "černou ovcí" unie. Má se všeobecně za to, že rozmařilá fiskální politika řecké vlády a chyby v řecké ekonomice hrály důležitou roli v dluhové krizi této země. Na druhé straně vliv přistoupení Řecka k EMU na současnou krizi je stále spornou otázkou.

Abstract: The introduction of euro in 2002 was considered to be a risky "experiment. Even before its actual existence, many economists have doubted the success of the Economic Monetary Union (EMU) emphasizing the potential costs of such a bold action. The traditional Optimum Currency Area by Mundell (1961), Mc Kinnon (1963) and Kenen (1969) has pointed out the loss of the exchange-rate mechanism and the structural differences among the member states as the main sources of costs within a monetary union. Ten years after the circulation of euro, the ongoing Greek debt crisis has revealed the imperfections of the EMU. Greece has become the "black sheep" of the union, having accumulated unsustainable levels of public debt and deficits that could pose a threat for the future of the Eurozone. It is widely believed that the profligate fiscal policies of the Greek government and the domestic flaws of the Greek economy have played an importan role on the country's debt crisis. However, the impact of Greece's accession to the EMU on the current crisis is still a moot question.

Klíčová slova: řecká dluhová krize, veřejný dluh a deficit, teorie optimální měnové oblasti, měnová unie

Keywords: public debt and deficit, Greek debt crisis, optimum currency area theory, monetary union

Jazyk práce: angličtina

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 6. 2012
  • Vedoucí: Karel Brůna
  • Oponent: Lukáš Kučera

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/31865


Nahoru | Aktuální datum a čas: 19. 6. 2019 03:23, 25. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz