Bc. Linda Fröhlichová

Diplomová práce

Veřejné finance a stárnutí populace

Public finance and the population ageing
Anotace:
Úvod práce je zaměřen na orientační seznámení s problematikou vývoje veřejných financí ve vazbě na stárnutí populace. V první části práce jsou popsána základní teoreticko metodologická východiska pro aplikaci praktické hospodářské a sociální politiky, a to především s cílem stanovit hlavní oblasti, kde je možné eliminovat dopady stárnutí populace na ekonomiku. Demografické změny způsobují fiskální …více
Abstract:
The introduction of my thesis is focused on initiation of problematics concerning the development of public finances connected to the ageing of population. In the first part there are described basic theoretical and methodological basis for aplication of practical economic and social politics, mainly with the aim to set the main areas, where there is possible to eliminate the efects of population ageing …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 4. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 11. 2010
  • Vedoucí: prof. Ing. Vojtěch Krebs, CSc.
  • Oponent: Ing. Jan Mertl, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní