Bc. Linda Fröhlichová

Master's thesis

Veřejné finance a stárnutí populace

Public finance and the population ageing
Abstract:
Úvod práce je zaměřen na orientační seznámení s problematikou vývoje veřejných financí ve vazbě na stárnutí populace. V první části práce jsou popsána základní teoreticko metodologická východiska pro aplikaci praktické hospodářské a sociální politiky, a to především s cílem stanovit hlavní oblasti, kde je možné eliminovat dopady stárnutí populace na ekonomiku. Demografické změny způsobují fiskální …more
Abstract:
The introduction of my thesis is focused on initiation of problematics concerning the development of public finances connected to the ageing of population. In the first part there are described basic theoretical and methodological basis for aplication of practical economic and social politics, mainly with the aim to set the main areas, where there is possible to eliminate the efects of population ageing …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 16. 4. 2010

Thesis defence

  • Date of defence: 5. 11. 2010
  • Supervisor: prof. Ing. Vojtěch Krebs, CSc.
  • Reader: Ing. Jan Mertl, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní