Mgr. Matěj Klinka

Diplomová práce

Corporate Identity und interne Betriebskommunikation. Eine Analyse am Beispiel von Ideal Automotive, s.r.o.

Corporate identity and internal business communication. An analysis using the example of Ideal Automotive, s.r.o.
Abstract:
This diploma thesis deals with the analysis of the internal business communication based on the researched materials, which the author received from the company Ideal Automotive, s.r.o, where he works on the department of the quality management. The whole researched materials come from the area of economics and the automotive industry. The goal of this thesis is to introduce the concept of Corporate …více
Abstract:
Tématem předložené diplomové práce je analýza interní firemní komunikace na základě materiálů, které autor obdržel od společnosti Ideal Automotive, s.r.o., kde sám pracuje na oddělení řízení kvality. Veškerý materiál pochází z oblasti hospodářství a automobilového průmyslu. Cílem této práce je představení konceptu Corporate Identity, přičemž důraz je kladen na tzv. Corporate Communications, a podrobnější …více
 
 
Jazyk práce: němčina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 7. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 9. 2019
  • Vedoucí: prof. PhDr. Iva Zündorf, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Vlastimil Brom, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Překladatelství a tlumočnictví / Překladatelství německého jazyka