Mgr. Markéta Chrástková

Bakalářská práce

Rekvalifikace jako nástroj aktivní politiky zaměstnanosti v Jihomoravském kraji (soubor publicistických textů pro brněnskou regionální přílohu deníku MF DNES)

Retraining as an instrument of the active labour market policy in the South Moravian region (Collection of stories and interviews for Brno regional annex of the MF DNES journal)
Anotace:
Výstupem této bakalářské práce je soubor story a publicistických rozhovorů zabývajících se rekvalifikačními kurzy v Jihomoravském kraji. Tvůrčí texty jsou určené pro regionální přílohu Brno a jižní Morava deníku Mladá fronta Dnes. Teoretická část práce se věnuje rekvalifikačním kurzům jako nástroji aktivní politiky zaměstnanosti a definuje žánr story a rozhovor dle odborné literatury. Metodologická …více
Abstract:
The output of this bachelor thesis is a collection of stories and interviews dealing with retraining courses in the South Moravian region. The creative texts are intended for regional annex Brno a Jižní Morava of the Mladá fronta Dnes journal. The theoretical part of this thesis devotes to retraining courses as an instrument of active labour market policy and defines the genres of story and interview …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 1. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 1. 2015
  • Vedoucí: Ing. Rudolf Burgr, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Jaroslav Čuřík, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií