Adéla Tížková

Bakalářská práce

Hospodaření s majetkem obcí a možná rizika špatného hospodaření

Community Property Management and Possible Risk of its Mismanagement
Anotace:
Tato práce se zabývá hospodářskou situací a možnými riziky, které mohou být příčinou špatného hospodaření samosprávy města Bílovec. Teoretická část práce vysvětluje základní pojmy, které souvisí s obcí a správou obecního majetku. Klíčovou kapitolou jsou rizika a jejich rozdělení, na které navazuje praktická část, v níž je proveden rozbor hospodaření města Bílovec, porovnání s městem Odry a stěžejní …více
Abstract:
This thesis deals with the economic situation and the potential risks arising from the misma-nagement in Bílovec. The theoretical part explains the basic concepts related to the management of municipalities and municipal property. A key chapter is dividing of risks, which is followed by a practical part of thesis where is realized an analysis of management of the Bílovec municipality, comparison with …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 5. 2016
Zveřejnit od: 6. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: JUDr. Jaromír Maňásek

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Tížková, Adéla. Hospodaření s majetkem obcí a možná rizika špatného hospodaření. Uherské Hradiště, 2016. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta logistiky a krizového řízení

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 6.5.2016

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 6. 5. 2016 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta logistiky a krizového řízení
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe