Bc. Tamara Vargová

Bakalářská práce

Devízový trh a jeho nástroje

Foreign Exchange Market and its Instruments
Abstract:
This bachelor thesis engages in foreign exchange market, with its instruments and characteristics. The work defines the basic characterictics of the instruments of foreign exchange market, especially currency derivates. The first chapter focuses on th characterictics of financial system, financial market and foreign exchange market as its element. The second chapter analyses the various instruments …více
Abstract:
Bakalárska práca sa zaoberá devízovým trhom, jeho nástrojmi a jeho charakteristikou. Vymedzuje základné charakteristiky devízových nástrojov, najmä menových derivátov Prvá kapitola je zameraná na charakteristiku finančného systému, finančného trhu, a charakteristike devízového trhu, ako jeho zložky. Druhá kapitola analyzuje rôzne nástroje devízového trhu v rámci promptných a termínových devízových …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 7. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 9. 2013
  • Vedoucí: Ing. Valér Demjan, PhD.
  • Oponent: doc. Ing. Jana Kotlebová, PhD.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, Bankovní institut vysoká škola SK

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Bankovní institut vysoká škola SK

Bakalářský studijní program / obor:
Bankovnictví / Bankovní management