Ing. Žaneta Petráková

Diplomová práce

Vliv finančních prostředků čerpaných z fondů EU na Liberecký kraj a vybrané podniky

The Influence of the Financial Resources from the Funds of the EU on the Liberec Region and the Selected Companies
Anotace:
Cílem diplomové práce je charakterizovat regionální politiku Evropské unie a postavení České republiky z hlediska čerpání evropských dotací, analyzování vlivu těchto dotací na Liberecký kraj a podnikatelské subjekty v kraji. První kapitola se zaměřuje na historii EU, druhá kapitola se zabývá regionální politikou EU. Třetí a čtvrtá kapitola popisuje čerpání dotací ze strany ČR. Pátá kapitola se zabývá …více
Abstract:
The aim of the thesis is to characterize the regional policy of the European Union and the position of the Czech Republic from the point of view of receiving European grants, to analyze the influence of these grants to the Liberec Region and to entrepreneurs of the region. The first chapter deals with the history of the European Union, the second chapter deals with the regional policy of the European …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 5. 2013
Zveřejnit od: 7. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 6. 2013
  • Vedoucí: Ing. Blanka Brandová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Petráková, Žaneta. Vliv finančních prostředků čerpaných z fondů EU na Liberecký kraj a vybrané podniky. Liberec, 2013. diplomová práce (Ing.). TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI. Ekonomická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 7.5.2013

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 7. 5. 2013 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI, Ekonomická fakulta
Vázaný výtisk práce je dostupný v knihovne: UKN